พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม มอบหมาย คุณกฤษฎา มหาวิริโยทัย กต.ตร.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา มอบอุปกรณ์ห้องประชุมคอนเฟอเรนต์ ให้กับ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา โดยมี พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวงเป็นผู้รับมอบ

ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
99/2 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 038-511-115 แฟกซ์ : 038-511-187 อีเมล์ : [email protected]
http://www.chachengsao.police.go.th