23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ พ.ต.อ.ธีรพล จินดาหลวง รรท.ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
99/2 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 038-511-115 แฟกซ์ : 038-511-187 อีเมล์ : [email protected]
http://www.chachengsao.police.go.th