13 ตุลาคม 2557 วันตำรวจ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕๗ พ.ต.อ.ธีรพล จินดาหลวง รรท.ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานจัดงานวันตำรวจ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและมอบประกาศและเครืองหมายเชิดชูเกรียรติ ให้กับเข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
99/2 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 038-511-115 แฟกซ์ : 038-511-187 อีเมล์ : [email protected]
http://www.chachengsao.police.go.th