นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 (สภากาแฟ) ณ ห้องประชุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

โดยมี พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพกับส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอัยการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการใน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อราชการ ข้อสั่งการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การทำงานที่ดี เพื่อนำไปสู่การประสานงานที่ดี

ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
99/2 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 038-511-115 แฟกซ์ : 038-511-187 อีเมล์ : [email protected]
http://www.chachengsao.police.go.th