เวลา 16.30 น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พลตรีพณิชย์ ศิริพละ รอง ผอ.รมน.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.อนุชา กิติวิภาต รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิท รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.สงคราม เสงี่ยมพักตร์ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยกำลังฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครต่าง ๆ และภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีปล่อยแถว

ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2561

ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
99/2 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 038-511-115 แฟกซ์ : 038-511-187 อีเมล์ : [email protected]
http://www.chachengsao.police.go.th