แจ้งเบาะแสยาเสพติด การเล่นการพนัน และ ร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกต่าง ๆ
 

ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด การเล่นการพนัน และ ร้องเรียน เรื่่องราวร้องทุกข์
โดยท่านสามารถส่งหนังสือแจ้งเบาะแส ต่าง ๆ เรื่องราวร้องทุกข์ และหนังสือร้องเรียน มาที่

1. ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฝอ.7) เลขที่ 130 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
2. ทาง E-mai l---> [email protected]

3. หากท่านไม่สะดวกส่งทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail หากท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านสามารถแจ้งผ่านหมายเลข 191 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0-3851-115

          

ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
130 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 038-511-115 แฟกซ์ : 038-511-187 อีเมล์ : [email protected]
http://www.chachengsao.police.go.th