สถานีตำรวจ เขตพื้นที่รับผิดชอบ (ตำบล)
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง,ท่าไข่,บ้านใหม่,คลองนา,บางตีนเป็ดบางไผ่,คลองจุกกระเฌอ,บางแก้ว,บางขวัญ, คลองนครเนื่องเขตวังตะเคียน,โสธร,บางพระ,บางกระไห,หนามแดง, คลองเปรงคลองอุดมชลจร,คลองหลวงแพ่ง,บางเตย
สภ.บางปะกง บางปะกง,ท่าสะอ้าน,บางวัว,บางสมัคร,บางผึ้ง,บางเกลือ,สองคลองหนองจอก,พิมพา,ท่าข้าม,หอมศีล,เขาดิน
สภ.บางน้ำเปรี้ยว หมอนทอง,สิงโตทอง,บางน้ำเปรี้ยว,โพรงอากาศ,ศาลาแดง
สภ.บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์,คลองบ้านโพธิ์,บางซ่อน,หนองตีนนก,ท่าพลับ,หนองบัวดอนทราย,สิบเอ็ดศอก,คลองขุด,แหลมประดู่
สภ.พนมสารคาม เกาะขนุน,บ้านซ่อง,พนมสารคาม,เมืองเก่า,หนองยาว,ท่าถ่าน
สภ.บางคล้า บางคล้า,บางสวน,บางกระเจ็ด,ปากน้ำ,ท่าทองหลาง,เสม็ดเหนือเสม็ดใต้,หัวไทร
สภ.สนามชัยเขต คู้ยายหมี,ท่ากระดาน,ลาดกระทิง
สภ.แปลงยาว แปลงยาว,วังเย็น,หัวสำโรง,หนองไม้แก่น
สภ.ราชสาส์น บางคา,เมืองใหม่,ดงน้อย
สภ.ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ,คลองตะเกรา
สภ.คลองเขื่อน ก้อนแก้ว,คลองเขื่อน,บางเล่า,บางโรง,บางตลาด
สภ.ฉิมพลี ดอนฉิมพลี,ดอนเกาะกา,บึงน้ำรักษ์
สภ.เขาหินซ้อน เขาหินซ้อน
สภ.แสนภูดาษ แสนภูดาษ,ลาดขวาง,คลองประเวศ,เทพราช,เกาะำไร่,บางกรูด,สนามจันทร์
สภ.วังคู ทุ่งพระยา
สภ.บางขนาก โยธะกา,บางขนาก
สภ.สาวชะโงก สาวชะโงก
สภ.หนองแหน หนองแหน
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
99/2 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 038-088165-169 แฟกซ์ : 038-511-187 อีเมล์ : [email protected]
http://www.chachengsao.police.go.th