ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
130 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 038-511-115 แฟกซ์ : 038-511-187 อีเมล์ : [email protected]
http://www.chachengsao.police.go.th